1. Acceptul utilizatorului

Accesând, utilizând sau creandu-va cont acest Website, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii precum si Regulamentul circuitului ( pe care il puteti citi in sectiunea "Cum functioneaza/Regulamente") şi luaţi cunoştinţă că orice alte acorduri între dumneavoastră şi competitii-sportive.ro sunt înlocuite prin prevederile acestor Termeni şi Condiţii.

 

2. Condiţii de utilizare

Competitii-sportive.ro nu garantează că Website-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mail-urile trimise de pe competitii-sportive.ro nu conţin viruşi sau alte informaţii cu caracter potenţial dăunător. Utilizatorul foloseşte Website-ul pe riscul propriu, competitii-sportive.ro. fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Website-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe Website. Informaţiile publicate corespund realităţii la momentul înscrierii lor pe Website sau al actualizării diverselor pagini ale Website-ului. Competitii-sportive.ro nu îşi asumă răspunderea pentru calitatea organizarii turneelor postate pe Website.

 

3. Drepturi de autor

Competitii-sportive.ro deţine titlul deplin şi complet asupra fişierelor, pozelor şi materialelor publicate pe Website, precum şi toate drepturile de proprietate intelectuală ce decurg din acestea. Nu aveţi permisiunea să comercializaţi, redistribuiţi sau reproduceţi aceste materiale, nici să le decompilaţi sau modificaţi structura. Toate mărcile şi logourile sunt deţinute de către competitii-sportive.ro şi nu aveţi permisiunea să le copiaţi sau utilizaţi în niciun mod.

 

4. Securitate

La utilizarea Website-ului sunteţi răspunzător pentru asigurarea confidenţialităţii datelor referitoare la contul dumneavoastră de acces (numele de utilizator şi parola) şi sunteţi de acord să vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru activităţile/acţiunile desfăşurate pe Website cu contul şi parola dumneavoastră. În cazul în care confidenţialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veţi notifica imediat competitii-sportive.ro pentru a bloca accesul la cont şi a vă genera cât mai rapid unul nou. Efectuarea de operaţiuni neautorizate ca utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului ş.a.m.d asupra acestui Website vor fi pedepsite conform legii.

 

5. Notificări pentru utilizatori

Ca utilizator, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu următoarele responsabilităţi:

- să furnizaţi date adevărate, exacte şi complete despre dumneavoastră;

- să menţineţi şi înnoiţi, atunci când este cazul, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte şi complete.

Ca utilizator, vă asumaţi obligativitatea de a nu face următoarele:

- să publicaţi materiale care conţin viruşi sau alte programe cu intenţia de a distruge acest sistem sau orice informaţie care este parte componentă a acestui sistem;

- să publicaţi materiale cu drept de autor, dacă nu sunteţi autorul sau dacă nu aveţi permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;

- să publicaţi materiale obscene, defăimătoare, de ameninţare sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informaţii interzise de prevederile legale în vigoare;

- să publicaţi o imagine sau o afirmaţie care contravine normelor legale în vigoare.

Accesând formularul de înregistrare prin care vă transmiteţi datele dumneavoastră personale în vederea participării la diverse acţiuni (de informare, promoţionale, publicitare, de divertisment etc) organizate de către competitii-sportive.ro, declaraţi că sunteţi de acord cu următoarele:

- ca datele personale solicitate să fie colectate, stocate şi prelucrate de către competitii-sportive.ro;

- ca datele personale să fie utilizate pe o perioadă nedeterminată, precum şi în vederea unor contactări ulterioare;

- să primiţi din partea competitii-sportive.ro diverse materiale publicitare, de informare, propuneri şi invitaţii de participare la diverse activităţi, precum şi diverse obiecte, produse şi/sau mostre de produse, serviciul de tip newsletter (primirea noutăţilor prin e-mail).

Utilizatorii Website-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observaţii cu privire la conţinutul şi structura Website-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, care să afecteze viaţa privată, drepturile de proprietate intelectuală ale competitii-sportive.ro sau ale unor terţe părţi şi care nu conţin viruşi, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanţ, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Nu puteţi folosi o adresă de e-mail falsă sau să impersonaţi o altă persoană sau entitate. Competitii-sportive.ro îşi rezervă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a îndepărta sau edita o astfel de informaţie transmisă.

 

6. Confidenţialitate

Competitii-sportive.ro respectă şi protejează dreptul la intimitate şi viaţa privată a utilizatorilor Website-ului. Competitii-sportive.ro este înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal. Competitii-sportive.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este de a asigura utilizatorilor serviciilor oferite pe Website informaţii şi servicii de cea mai bună calitate, precum şi servicii de marketing, reclamă şi publicitate.

 

7. Revizuirea acestor Termeni şi Condiţii

Competitii-sportive.ro, în calitate de autor/ proprietar/ administrator al website-ului www.competitii-sportive.ro poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască sectiunea "Termeni şi Condiţii" prin actualizarea lor. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagină a Website-ului nostru în mod periodic pentru a lua cunoştinţă de notificările actualizate.

8. Asociatia Clubul Sportiv "SPORT CHALLENGE" - prin inscrierea in sistemul Circuitului si participarea la turnee organizate sub egida Circuitului,  se considera ca jucatorii sunt implicit de acord sa devina membri ai ASOCIAȚIEI Clubul Sportiv ”SPORT CHALLENGE”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul București, str. Pașcani nr. 9, bl. Td. 35, et. 1, ap. 9, Sector 6. Atat taxele de turneu cat si cele anuale reprezinta contributii ale jucatorilor pentru asociatie in calitatea lor de membri ai asociatiei.
 

9. Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie

Aceasta sectiune intitulata "Termeni şi Condiţii" şi utilizarea acestui Website sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din/sau se vor referi la/sau vor fi în legătură cu prevederile "Termenilor şi Condiţiilor" şi/sau conţinutul website-ului sau în cazul disputelor în care aceasta sectiune "Termeni şi Condiţii" şi/sau acest website vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.