POLITICA ASOCIATIEI SPORT CHALLENGE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
 
ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALENGE, cu numar unic de inregistrare 33144223 , sediu social in Str. Pascani, nr. 9, sector 6, Bucuresti, Romania , va informeaza prin prezenta despre modalitatea in care efectueaza prelucrarea datelor personale si despre drepturile pe care le au persoanele vizate in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare GDPR).

Responsabilul nostru pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la adresa adrian.iacob@competitii-sportive.ro


Ce inseamna „date cu caracter personal”?

Datele cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”).


Ce tipuri de prelucrari de date efectueaza ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE?

Prelucrarea de date inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE prelucreaza date cu caracter personal in scopurile enuntate in prezenta sectiune, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operatiuni din cele descrise mai sus. Atunci cand colectăm si folosim date cu caracter personal, politica noastra este transparenta cu privire la motivul si modul în care procesam datele personale.


Scopul si baza legala a prelucrarilor

Scopul colectarii de date este definirea profilurilor de membri pe baza carora pot fi identificati participantii la competitii. Unele dintre aceste date sunt obligatorii, altele sunt optionale. Toate datele personale- cu exceptia nivelului de joc- pot fi modificate de client sau sterse si toate sunt completate de membrii site-ului la inscriere. Nicio informatie nu este colectata altfel decat prin completarea ei de catre client pe site. La inscriere clientii site-ului se pot inscrie la newsletter (inscrierea este optionala) si se poate renunta oricand la aceasta inscriere la newsletter printr-o simpla notificare de dezabonare, prin orice mijloc: sms sau email la numarul de contact de pe site, dezabonare directa prin intermediul newsletterului primit, completarea formularului de pe pagina de contact a site-ului. 

Baza legala a prelucrarii datelor cu caracter personal o reprezinta articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare in scopuri precontractuale si contractuale precum si pentru respectarea unor prevederi legale conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR. De asemenea, ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE prelucreaza datele dumneavoastra si in conformitate cu prevederile articolului 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR pentru a proteja interesele legitime ale ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE sau ale tertilor. Acest lucru poate fi necesar in special: i) pentru a asigura securitatea IT si operatiunile IT; ii) pentru promovarea competitiilor organizate de noi sau iii) pentru buna desfasurare a competitiilor sus-numite: schimbari de ore si cluburi, contactarea adversarilor in caz de wo, predarea premiilor restante, achizitionare de premii care presupun marimi precum materialele sportive, etc.... In masura in care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal

ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE solicita consimtamantul dvs. în conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR. Efectuarea de studii statistice, in masura in care vor fi facute, se vor face in baza art. 9 alin. (2) lit. (j) din GDPR iar prelucrarea in scopuri de marketing se va efectua doar in baza consimtamantului persoanei vizate conform art. 6 alin. (1) litera (a) din GDPR.


Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram

Politica ASOCIATIEI CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE este de a colecta numai datele personale necesare in scopuri convenite si solicitam membrilor nostri sa ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri. ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE poate prelucra mai multe categorii de date personal, unele fiind necesare inscrierii in competitiile noastre, altele fiind optionale sistemul neobligandu-va sa le completati, insa utile unei alegeri eficiente a premiilor sau unei targetari pentru turnee specifice. Toate informatiile, atat cele obligatorii, cat si cele optionale pot fi modificate oricand de posesorul contului cu o singura exceptie: nivelul de joc care singur nu permite identificarea posesorului contului, insa in vederea unei bune si corecte desfasurari a competitiei poate fi modificat doar de administratorii site-ului.

● Date personale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu/resedinta (facultativ, pentru cazul in care se doreste trimiterea prin curier a premiilor), data nasterii, sex, telefon, email, nationalitate, inaltime, greutate, dimensiuni haine si pantofi- informatii facultative, necesare pentru achizionarea de material sportiv oferit ca premii)

● Date privind domeniul in care activeaza (facultative- dorim sa organizam turnee pe meserii);

● Date privind locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (inregistrarile video si imaginile captate de camerele aduse de ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE la finale si in timpul turneelor, la petrecerile campionilor, adresa IP captată la utilizarea website-urilor si aplicatiilor ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE). Datele sunt necesare pentru a pune stiri si a oferi membrilor asociatiei amintiri de la evenimentele sus-mentionate precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate de catre ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE.

● Date de contact ale reprezentantilor persoanelor juridice (ocupatie, functie, istoric profesional, date de contact). Aceste date de contact sunt utilizate in derularea normala a activitatii desfasurate de catre ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE.

In cadrul procesului de recrutare, de angajare propriu-zisa si/sau de gestionare a resurselor umane (inclusiv a agentilor/ intermediarilor persoane fizice) , sfera datelor cu caracter personal poate cuprinde urmatoarele tipuri informatii:

● date personale care permit candidatului/ angajatului sa fie identificat: nume, prenume, gen, data de nastere;

● informatii furnizate de catre candidat care permit desfasurarea testelor specific initiale: adresa, telefon, fax, adresa de e-mail;

● informatii care permit verificarea conditiilor de eligibilitate si de selectie aferente procesului de recrutare respectiv: nationalitate, limbi straine, educatie, experienta profesionala;

● daca este cazul, rezultatele testelor specifice initiale si ale altor teste aferente.

Toate aceste referinte contureaza identitatea unei persoane si se regasesc, de obicei, in CV, chiar din momentul in care persoana vizata initiaza o aplicatie pentru un loc de munca.


Sursa datelor cu caracter personal

ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE colecteaza date personale direct de la dumneavoastra sau de la partenerii persoane juridice.


Consecintele refuzului furnizarii datelor personale

Dumneavoastra alegeti daca doriti sa beneficiati de un serviciu / tip de turneu, astfel ca nu sunteti obligat sa va furnizati informatiile personale catre noi. Totusi, in masura in care ati optat pentru societatea noastra sau beneficiati in alt context de serviciile/produsele noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva relatiei cu noi, deoarece aceste informatii sunt necesare pentru desfasurarea turneelor pe care le organizam, iar în lipsa detinerii de catre ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE a acestor date nu vom putea oferi unele / toate produsele sau serviciile noastre.


Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

a) Reprezentati ai asociatiei noastre si terti angajati prin contract la pastrarea confidentialitatii datelor. In acest moment doar un numar restrans de persoane au acces la datele dv personale: un reprezentant din partea asociatiei, un reprezentant din partea unui pfa angajat prin contract sa efectueze derularea operatiunilor curente ale site-ului, contabila asociatiei noastre si -in masura limitata (nume, nivel de joc, fara acces la telefoane, emailuri) arbitrii competitiei.

b) Autoritatile publice

Ca si in cazul oricarui furnizor de servicii, suntem supusi obligatiilor legale, de reglementare si profesionale. Prelucram date cu caracter personal in scopul indeplinirii unor obligatii legale ori, dupa caz, oferirii de raspunsuri la solicitarile autoritatilor ori institutiilor publice.

c) Parteneri comerciali

Datele sunt transmise catre terti doar cu acordul dv prealabil (intotdeauna cu acordul dv) si doar intr-un numar restrans de cazuri: firme de transport aerian, in cazul in care castigati vreun premiu, hoteluri pentru cazarea in cadrul acelorasi premii, magazine de echipamente de unde cumparati cu vouchere castigate la noi .


Perioada de stocare a datelor

ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE va sterge datele dvs. personale imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopurile enuntate mai sus. In plus, stocam datele dvs. personale in masura in care suntem obligati din punct de vedere legal sa facem acest lucru. ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE pastreaza datele personale prelucrate atat timp cat este considerat necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementarilor aplicabile), cum ar fi:

● pentru perioada in care pot fi invocate reclamatii impotriva Asociatieii;

● pe durata de organizare a concursurilor si atata timp cat intentionam sa organizam concursuri in orasul dv;

● timp de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite pentru datele cu caracter personal necesare intocmirii registrelor de contabilitate obligatorii si documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara, pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in legatura cu tinerea contabilitatii in virtutea Legii arhivelor nationale nr. 16/1996 Legii contabilitatii nr. 82/1991;

● Pana la inchiderea site-ului inregistrarile prin mijloace video sau foto in scopul oferirii membrilor sau crearii de stiri;

● pana la retragerea consimtamantului pentru prelucrarea in scopuri de marketing, in situatia in care v-ati exprimat acordul de procesare a datelor in scopuri de marketing.

● in cadrul procesului de recrutare dar si ulterior incheierii procesului de recrutare, Societatea poate pastra datele personale ale candidatilor pentru o perioada de doi ani de zile, stocarea acestor date fiind realizata in scopurile specifice procesului de recrutare si de angajare propriu-zisa.


Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora

Aveti posibilitatea, in anumite conditii prevazute de catre GDPR, sa exercitati dreptul de acces la date, dreptul de rectificare si de stergere, dreptul de restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profile. Pentru astfel de solicitari, va rugam sa ne contactati direct: adrian.iacob@competitii-sportive.ro sau sa accesati pagina web dedicata.


Verificari preliminare solutionarii unei cereri de exercitare a drepturilor persoanelor vizate

Daca primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricaruia dintre drepturile de mai sus, va putem cere informatii suplimentare pentru a va verifica identitatea inainte de a actiona in baza cererii formulate. Aceasta etapa preliminara este pentru a ne asigura ca datele dvs. sunt protejate si pastrate in siguranta.


Dreptul de acces

Aveti dreptul de acces la datele personale detinute de noi in calitate de Operator de date. Acest drept va permite sa accesati toate informatiile personale pe care ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE le proceseaza despre dvs. si sa solicitati informatii despre:

(a) scopurile prelucrarii;

(b) categoriile de date cu caracter personal 
vizate;

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le 
fie divulgate;

(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter 
personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
(e) existenta 
dreptului de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrarii; (e) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;

(f) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri. Toate aceste 
informatii in forma si continutul disponibile la acest moment sunt furnizate prin prezenta nota de informare.
Vom incerca sa raspundem cu promptitudine la orice solicitare de informatii si, in orice caz, in limitele de timp mentionate in mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la inregistrarea cererii).

La solicitarea dumneavoastra, ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. In cazul in care depuneti cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care solicitati un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.

Dreptul la rectificarea date

Aveti dreptul de a obtine de la ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. Atunci cand este posibil sau necesar si daca suntem informati ca datele dumneavoastră nu mai sunt exacte, vom face corectii (după caz) pe baza informatiilor actualizate si va vom informa cu privire la acest aspect.


Dreptul la stergerea datelor

Aveti dreptul de a obtine din partea ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, daca se aplica unul dintre urmatoarele motive:

● datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

● va opuneti prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (1) din Regulament si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;

● datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

● datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla acesta;

● alte situatii prevazute de Regulament in masura in care sunt aplicabile.

Dreptul la stergerea datelor se exercita in limitele si cu exceptiile prevazute de Regulament. Astfel, ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE nu va proceda la stergerea datelor in masura in care prelucrarea este necesara: (a) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare; (b) pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica operatorului sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit operatorul; (c) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.


Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Restrictionarea prelucrarii presupune marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora Metodele de restrictionare a prelucrarii de date cu caracter personal ar putea include, printre altele, mutarea temporara a datelor cu caracter personal selectate intr-un alt sistem de prelucrare, sau anularea accesului utilizatorilor la datele selectate sau inlaturarea temporara a datelor publicate de pe un site. In ceea ce priveste sistemele automatizate de evidenta a datelor, restrictionarea prelucrării vor viza, in principiu, in functie de solutiile tehnice existente la momentul exercitatii dreptului de catre dvs., va presupune adaptarea mijloacelor tehnice in asa fel incat datele cu caracter personal sa nu faca obiectul unor operatiuni de prelucrare ulterioara si sa nu mai poata fi schimbate. Faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal este restrictionată va fi indicat in mod clar in sistem. Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri :

● Contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE să verifice exactitatea datelor;

● Prelucrarea este ilegala, iar dvs va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

● ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

● V-ati opus prelucrarii in conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea, pentru intervalul de timp in care se verifica dacă drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;

● Daca s-a obtinut restrictionarea prelucrarii in una din situatiile antementionate, acesta va fi informat de catre ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.


Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat ASOCIATIEI CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE, in cazul in care:

(i) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant; si

(ii) prelucrarea este efectuata prin 
mijloace automate. In cazul exercitarii dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise in mod direct de la ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE la un alt operator indicat de catre dvs. in mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.


Dreptul la opozitie atunci cand prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE sau de o parte terta

Atunci cand ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE nu prelucreaza datele dvs pentru turnee in curs sau imediat urmatoare, va aducem la cunostinta ca aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din Regulament a datelor cu caracter personal in cauza si care va privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii, cu exceptia cazului in care ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.Va rugam sa luati act de faptul ca ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE prelucreaza date cu caracter personal in sensul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din Regulament in cadrul activitatilor mentionate in sectiunea Scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si temeiul juridic al prelucrarii de mai sus si conform detaliilor continute in acesta.


Dreptul de a se opune prelucrarii in scopuri de marketing direct

In cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate de ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE in scopuri de marketing direct, aveti dreptul de a se opune unei astfel de prelucrări, inclusiv creării de profiluri in măsura in care aceasta are legătură cu marketingul direct.


Dreptul de retragere a consimtamantului

In cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs., aveti dreptul de a-l retrage in orice moment. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabila in cazurile in care temeiul prelucrarii nu este consimtamantul. Inregistrarea unei plangeri.


Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere


Speram ca nu va trebui vreodata sa faceti acest lucru, dar daca doriti sa reclamati aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastra personale, va rugam sa trimiteti un e-mail cu detaliile reclamatiei dvs. la adrian.iacob@competitii-sportive.ro . Vom analiza si vom raspunde oricarei plangeri pe care o primim. De asemenea, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”), accesand site-ul web www.dataprotection.ro .


Decizii individuale automate

Pe baza datelor furnizate de dvs. pot exista, in unele cazuri, decizii complet automatizate asupra procesarii cererilor si/sau contractelor. Deciziile complet automatizate se bazează in special pe Regulamentul intern dupa care functioneaza site-ul asociatiei noastre: www.competitii-sportive.ro si pe regulile derivate de subscriere.


Masuri de securitate

ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT CHALLENGE acorda o atentie sporita protectiei datelor si se asigura ca are adoptate masuri de protectie rezonabile pentru protejarea si securizarea datelor dvs. personale. Societatea are adoptate masuri tehnice si organizatorice pentru a va proteja pe dvs. si informatiile dvs. de accesul, modificarea, dezvaluirea sau distrugerea neautorizata.


Protectia vietii private a copiilor

Intelegem importanta protejarii confidentialitatii copiilor in lumea online interactiva. Acest Site web nu este destinat sau adresat in mod intentionat copiilor de 18 ani sau mai mici. Politica noastra nu este sa colectam sau sa pastram in mod intentionat informatii despre oricine cu varsta mai mica de 18 ani.

Este posibil ca din timp in timp sa actualizam aceasta politica si va vom informa in acest sens ori de cate ori este necesar. Aceasta versiune a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost publicata in data de 21.05.2018.